Pávai István honlapja

(2) Erdély a magyar néprajz-, népzene- és néptánckutatás tájszemléletében

Zenetudományi Dolgozatok 2004–2005. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 2006. 193–216.

[Az alábbi bővített újraközlése.]

 

(1) Az erdélyi nagytáj a néprajz-, népzene- és néptánckutatás szemléletében

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára

Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2005. 15–47.

[Az előző korábbi közlése.]

 

Teljes szöveg - Hivetkozások


Recenzió

  • (1) Puskó Gábor: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla szerk..: Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság 2005, 324 p.  In: Acta Ethnologica Danubiana. Az Etnológiai Központ Évkönyve. Szerkesztette Liszka József. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, Komárom – Dunaszerdahely, 2005. 228.
  • (1) Tötszegi Tekla: Tanulmánykötet a hatvanéves Gazda Klára tiszteletére. Néprajzi Hírek 2005/1–2. 71–73: 71.
  • (1) B. D.: Néprajzi tanulmányok. Népújság, 2005. július 13.