Pávai István honlapja

Kell-e eredeti népzene, széki tánc és táncírás?

A Hét. 1978/ 20. 5.


Hivatkozások erre a cikkre

2010

 • Könczei Csilla: A halva született harmadik ikertestvér. Nyilvános beszéd a nemlétező romániai magyar tánckutatásról a hatvanas–nyolcvanas években. In: Könczei Csongor (szerk.): Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón. Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion, 2010. 105–116: 107, 109, 114–116.
 • Könczei Csilla: Tripletul mort în faşă: Discursurile publice despre inexistenţa cercetării dansului maghiar din România în anii 1960–1980. In: Könczei Csongor (ed.): Coregrafia şi etnocoreologia maghiară din Transilvani în mileniul trei. Cluj, Editura Institutului pentru Studierea Probelmor Minorităţilor Naţionale, 2010. 121134: 123, 125, 131, 133.

2009

 • Könczei Csilla: A halva született harmadik ikertestvér. Nyilvános beszéd a nemlétező romániai magyar tánckutatásról a hatvanas–nyolcvanas években. Művelődés, 2009/9. 24-28.
 • Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. 3. átdolgozott, CD-ROM melléklettel bővített kiadás.
  Budapest, Hagyományok Háza, 2009: 95.

2008

 • Könczei Csilla: A halva született harmadik ikertestvér: Nyilvános beszéd a nemlétező romániai magyar tánckutatásról a hatvanas–nyolcvanas években. In: Jakab A Zs, Keszeg V, Szabó Á T (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. Kolozsvár: BBTE Néprajz és Antropológia Tanszék; Kriza János Néprajzi Társaság, 2008. pp. 145–156.

2007

 • Könczei Csilla: A halva született harmadik ikertestvér. Nyilvános beszéd a nemlétező romániai magyar tánckutatásról a hatvanas–nyolcvanas években. In: Táncelméleti írások 1987–2004. Kolozsvár, EFES: 2007–2009: 95–103: 96, 98, 103.
 • Könczei Csilla: The Dead-Born Third Triplet. PublicDiscourse in the 60-70s about a Nonexistent Discipline, the Hungarian Ethnocoreology from Romania. In: Writings in Dance Teory 1987–2004. Cluj, EFES: 2007–2009. 95–103: 188, 190, 195.

2004

 • Könczei Ádám: Városi táncházaink feladatköre. In: Könczei Ádám – Könczei Csongor: Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2004. 22–26: 23.
 • Könczei Csilla: A halva született harmadik ikertestvér. Nyilvános beszéd a nemlétező romániai magyar tánckutatásról a hatvanas–nyolcvanas években. MTA Zenetudományi Intézetének Táncszimpóziuma. Budapest, 2004.szeptember 8. Online közreadás:
  http://konczei.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=34&p=3129.1997
 • Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. 2. átdolgozott, bővített kiadás. Budapest, Planétás, 1998. 95.