Pávai István honlapja

Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében

(1) közlés: Néprajzi Látóhatár 1993/4. 1–20.

(2) közlés: Rom Som 1995/4. 88–98.

(3) német nyelvű közlés: Interethnische Beziehungen in der volkstümlichen Tanzmusik Siebenbürgens. Regionale Volkskulturen im überregionalen Vergleich: Ungarn – Österreich

Interne Broschüre des Institutes für Musikethnologie an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst is Graz. 1998. 23–34.

(4) közlés: In: A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Szerkesztette: Virágvölgyi Márta – Pávai István. Budapest, Planétás Kiadó, 2000. 363–378.


Hivatkozások erre a műre

2010

  • Paksa Katalin: Az ugrós táncok zenéje. Népzenetörténeti áttekintés. Music of ugrós dances. Ethnimusicological review. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet – L'Harmattan Kiadó, 2010: (1) 300, 306.

2007

  • Jakab Albert Zsolt – Pozsony Ferenc: Az erdélyi cigányság kutatása. Válogatott bibliográfia. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15.  Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007: (1) 203–234: 224.
  • Könczei Csongor: A kalotaszegi cigánymuzsikusok táncalkotó és –alakító szerepének vizsgálatáról. Szempontok az erdélyi hagyományőrző cigányzenészek tánctudásának kutatásához. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15.  Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007.191–201: (1) 199.

2002

  • Bódi Zsuzsanna: A magyarországi cigányzene - válogatott bibliográfia a téma irodalmából. Cigány Néprajzi Tanulmányok 11. Szerkesztette: Bódi Zsuzsanna. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2002. 119139: 124.
  • Keszeg Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1990–2001. In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről I. Szerkesztette Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002: (1) 132–134, 141, 163.

2001

  • Pálfy Gyula (szerk.): Néptánc kislexikon. Budapest: Planétás Kiadó, 1997. 228 p. ISBN 963-9014-07-9. Idéző oldal: 225.

1997

  • Pálfy Gyula (szerkesztette): Néptánc kislexikon. Budapest, 1997: (1) 225.