Pávai István honlapja

Seres András moldvai emlékei és a Csángómagyar daloskönyv születése

Első közlés: Néprajzi Hírek 22. 1993/3–4. 104–107.

Második közlés: In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 180–186.

Harmadik közlés: Háromszék, 2005. július 29. 3–4. (Újraközlés a második alapján Seres András születésének hetvenedik évfordulója alkalmából.)


Hivatkozás erre a műre

2002

  • Csángómagyar népballadák. Összesítő válogatás Faragó József gondozásában, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002. 101–102.