Pávai István honlapja

tanulmányok, szakcikkek, recenziók

(1) Első közlés:

Zenés–táncos hiedelmek a moldvai magyaroknál

Néprajzi Látóhatár 1994/1. 171–187.

 

(2) Második, kissé módosított közlés:

Zenés–táncos hiedelmek Moldvában

In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 98-121.

(3) Harmadik, a másodikkal azonos közlés:

Zenés–táncos hiedelmek Moldvában

In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2006. 98-121.


Hivatkozások erre a műre

2010

 • Iancu Laura: Midwinter dramatic plays and singing customs in Magyarfalu. Acta Ethnographica Hungarica. Volume 55, Number 1/June 2010. 57–68. (2)

2009

 • Pócs Éva: Zene, tánc és megszállottság a dél-kelet-európai tündérhiedelmekben és -rítusokban. In: Folklór és zene. szerkesztette Szemerkényi Ágnes. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009: 379–398. (1): 384, 396.
 • Iancu Laura: Télközépi dramatikus játékok, énekes népszokások Magyarfaluban. In: Folklór és zene. szerkesztette Szemerkényi Ágnes. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009: 429–444. (2): 437, 443.  

2005

 • Agócs Gergely: Ördöngős muzsikusok a Felföld hagyományos zenei kultúrájában. Gömörország, 2005/1. 12–27: (1)

2004

 • Agócs Gergely: Ördöngős muzsikusok a Felföld hagyományos zenei kultúrájában. In: Az idő rostájában II. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Szerk.: Andrásfalvy Bertalan – Nagy Ilona – Domokos Mária. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004. 79–118: (1) 80, 117.

2003

 • Bernád Ilona: Zeneterápia. Nyugati Jelen. 2003. június 12: (1) 5.
 • Magyar Zoltán: A csángók mondavilága. Gyimesi csángó népmondák. Magyar Népköltészet Tára III. Budapest, 2003: (1) 99, 767, 772, 832.

2002

 • Halász Péter: Bokrétába kötögettem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Budapest, 2002: (1) 42, 43, 415.
 • Keszeg Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1990–2001. In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről I. Szerkesztette Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. 119–170: (1): 132–134: 141, 163.
 • Mohay Tamás: Adatok és szempontok a romániai magyar néprajzi kutatás tizenkét évéhez. In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről III. Szerkesztette Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. 36–64: (1) 45, 48, 60–61.
 • Tari Lujza: Halottkísérő, halálmars – hangszeres zene a halott utolsó útján. Cigány Néprajzi Tanulmányok 11. Szerkesztette: Bódi Zsuzsanna. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2002. 43–62: 52, 59.

2001

 • Agócs Gergely: A mesterség elsajátításának társadalmi intézménye a cigányzenészek körében (Szlovákiai magyar példák). Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2001/1. 151–166: (1) 162, 166.
 • Juhász Zoltán: Magyar pásztorfurulyások és hangszereik. In: A duda, a furulya és a kanásztülök. Szerkesztette Agócs Gergely. Budapest, Planétás, 2001. 422–455: (1) 453, 455.

1999

 • Tari Lujza: Women, Musical Instruments and Instrumental Music. Studia Musicologica, 1999/1–3. 95–143: (1) 120, 141.

1998

 • Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Bp. 1998: (1) 20, 65.
 • Olsvai Imre: Zene. In: A magyar folklór. Szerkesztette: Voigt Vilmos. Budapest, Osiris Kiadó, 1998:  (1) 505–539: 506, 514, 527, 534, 538, 539.

1997

 • Tátrai Zsuzsa – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Budapest, 1997: (1) 100–101: 253, 291.
 • Pálfy Gyula (szerkesztette): Néptánc kislexikon. Budapest, 1997: (1) 225.