Pávai István honlapja

tanulmányok, szakcikkek, recenziók

Változatok Farkas Pál dalaihoz

Ethnographia 1983/4. 594–599.


Hivatkozások erre a műre

2013

  • Csörsz Rumen István; Küllős Imola (sajtó alá rendezte): Történelem és társadalom. In: Régi Magyar Költők Tára XIV. XVIII. század. Közköltészet 3. A társadalmi élet költészete 3/A. Budapest, Universitas Kiadó, EditioPrinceps Kiadó, 2013: 558, 667.

2002

  • A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542-1840). Összeállította Stoll Béla. Budapest, Balassi Kiadó, 2002: 450.

1989

  • Vargyas Lajos: Az Ethnographia szerepe a népzenekutatásban. Ethnographia 1989. 1–4. 362–372: 366, 369