Pávai István honlapja

tanulmányok, szakcikkek, recenziók


Vallási és etnikai identitás konfliktusai a moldvai magyaroknál

Néprajzi Értesítő 1996. 7–28.


Hivatkozások erre a műre

2005

 • Mohay Tamás: Moldvai magyarok pünkösdkor Csíksomlyón. In: Csodaszrvas. Őstörténet, vallás és néphagyomány I. Szerkesztette Molnár Ádám. Molnár Kiadó, Budapest, 2005. 173–186: 185.

2003

 • Fejős Zoltán: Jelenkorkutatás és néprajzi muzeológia. MaDok Füzetek 2003/1. 9–24: 15, 23.

2002

 • Mohay Tamás: Adatok és szempontok a romániai magyar néprajzi kutatás tizenkét évéhez. In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről III. Szerkesztette Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002: 45, 48, 60–61.
 • Mohay Tamás: Moldavian Hungarians in Csíksomlyó at Pentecost. Hungarian Heritage. 2002/1–2. 56–68: 61, 65, 67.
 • Pozsony Ferenc: A moldvai csángók történeti tudata. Néprajzi Látóhatár, 2002. 1–4. 341–362: 343, 345, 346, 361.
 • Pozsony Ferenc: Ceangăii din Moldova. Cluj, 2002: 7, 88, 89, 90, 138.
 • Pozsony Ferenc: The Historical Consciousness of the Moldavian Csángós. Hungarian Heritage. 2002/1–2. 28–41: 31, 41.

2001

 • Pálfy Gyula (szerkesztette): Néptánc kislexikon. Budapest, 1997: 225.
 • Tánczos Vilmos: Moldvai csángók – moldvai katolikusok. Ethnographia, 2001/1–2. 147–178: 173.

1999

 • Tánczos Vilmos: A moldvai csángók lélekszámáról. In: Csángósors. Moldvai csángók a változó időben. Szerkesztette Pozsony Ferenc. Teleki László Alapítvány,  Budapest, 1999: 7–32. 31.
 • Tánczos, Vilmos: Über die Bevölkerungszahl der Moldauer Tschangos. In: Tánczos, Vilmos: Aufgetan is das Tor des Ostens. Csíkszereda, Pro-Print, 1999. 228–278. 278.