Pávai István honlapja

Uram, irgalmazz nékünk!
Moldvai magyar szentes énekek és imádságok

Kallós Zoltán gyűjtése

 

Első kiadás bakelit lemezen:

Szerkesztette, a kísérőfüzetet összeállította Pávai István

Pentaton, ST-CS 0309 bakelit lemez, Marosvásárhely, 1993

   

 

Harmadik kiadás audio-CD lemezen:

Szerkesztette, az ismertetőt írta Pávai István

Fonó Budai Zeneház, FA-223-2 audio-CD, Budapest, 2005

  

 

Ismertető szöveg - Kronológia - Recenzió - Megrendelhető itt


Hivatkozások erre a műre

2005

  • Harangozó Imre – Kővári Réka: Etelközi fohászok. Válogatás a moldvai magyarság vallásos népköltészetének kincsestárából. Újkígyós, Ipolyi Arnold Népfőiskola, 2005: 136, 138 (43. jegyzet).

2001

  • Tánczos Vilmos: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski, 2001: 307.

2000

  • Tánczos Vilmos: Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó imák képei. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2000: 412.

1999

  • Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. 1999: 233, 238, 239. 240.
  • Tánczos Vilmos: Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 1999: 326, 356.

1995

  • Sándor Ildikó: Hangszerkészlet és táncélet változása Klézsén. Ethnographia. 1995/2. 927–936: 927, 935, 936.
  • Tánczos Vilmos: Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus népi imádságok. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 1995: 302.

1994

  • Pozsony Ferenc: Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. Kolozsvár, Kriza jános Néprajzi Társaság, 1994: 247, 249, 258.