Pávai István honlapja

tanulmányok, szakcikkek, recenziók


Jajnóták és dúrharmóniák a Kis-Homoród mentén

In: "A Homoród füzes partján...". Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről.

Szerkesztette: Cseke Péter – Hála József. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 2000. 287–301.


Hivatkozások erre a műre

2011

  • Jánosi József: Hagyományőrzés és értékrendváltozás a Székelyföld keleti részén. In: Diószegi László –  Juhász Katalin (szerk.): Hagyomány – örökség – közkultúra. A magya népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2011. 325–333: 333.

2004

  • Jánosi József: Háromszéki táncok. Sepsiszentgyörgy, 2004: 20, 39.

2001

  • Tamás Margit: Táncalkalmak, táncszokások, táncrend Lövétén. Budapest, Püski, 2001: 40, 49, 52, 53, 114.

1997

  • Tátrai Zsuzsa – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Budapest, 1997: 100–101, 253, 291.