Pávai István honlapja

tanulmányok, szakcikkek, recenziók


Népi harmóniavilág I–III.

Művelődés 1979/12. 25–26; 1980/1. 25–26; 1980/2. 27–28.


Hivatkozások erre a műre

2013

  • BorosKonrád Erzsébet: Birtalan József – Széki rapszódia. In: Zenei Művelődésünk a változó régióban. Szerkesztette Angi István és Csákány Csilla. Erdélyi Múzeum Egysesület, Kolozsvár, 2013. 122–152. (2): 129, 151.

2006

  • Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Szerkesztette Paksa Katalin. Planétás Kiadó, Budapest, 2002: (I-III) 171, 636, 640.

2005

  • Vargyas, Lajos: Folk Music of the Hungarians. Ed. by Katalin Paksa. Planétás Kiadó, Budapest, 2005: (I-III)
  • Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Folk Music of the Hungarians. DVD-ROM. Ed. by Katalin Paksa. Arcanum, Budapest, 2005:  (I-III)

2004

  • Könczei Ádám: Igazi táncháztalálkozókat! In: Könczei Ádám – Könczei Csongor: Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2004. 35–39: 37.

2002

  • Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Második, javított kiadás. Szerkesztette Paksa Katalin. Planétás Kiadó, Budapest, 2002: (I-III) 171, 636, 640.

2000

  • Konkoly Elemér:  A nagybőgő és a "gordon" játéktechnikája, a tánczene basszuskísérete Széken. In: A széki hangszeres népzene. Szerkesztette Virágvölgyi Márta – Felföldi László. Budapest, Planétás Kiadó, 2000. 139–225: 156, 224.

1998

  • Olsvai Imre: Zene. In: A magyar folklór. Szerkesztette: Voigt Vilmos. Budapest, Osiris Kiadó, 1998. 505–539: 527, 534, 538, 539.

1992

  • Szalay Zoltán: A palatkai népi vonószenekarok kísérete. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1. Kolozsvár, 1992. 175.

1981

  • Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Zeneműkiadó, Budapest, 1981: (I-III) 185, 388.