Pávai István honlapja

A Marosszéki táncok főtémájának folklórkapcsolatai

In: Utunk Kodályhoz. Tanulmányok, emlékezések

Szerkesztette László Ferenc, Bukarest, 1984. 69–87.


Hivatkozások

2009

  • Barabás László: Akiket fog a figura. Farsangi dramtikus szokások, népi színjátékok Marosszéken. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2009: 660.

2008

  • Szabó Attila: Adatok a felső-maros-menti hangszeres magyar népzenéhez. Csiszár Aladár dallamanyagának és játékstílusának vizsgálata. Néprajzi Látóhatár, 2008/1. 53–90: 89.

2001

  • Tari Lujza: Kodály Zoltán, a hangszeres népzene kutatója. Budapest, 2001. 53, 355, 392, 400.
  • Tari Lujza: Népi fúvóshangszer-hatások Kodály Zoltán műveiben. In: Magyar Zenetörténeti Tanulmányok Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. Szerkesztette Bónis Ferenc. Budapest, Püski, 2001. 202–221. 219, 220.

1999

  • Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. 1999. 233, 238, 239. 240.
  • Tari Lujza: A tárogató Korond néphagyományában. Zenetudományi Dolgozatok 1999. Budapest, MTA Zenetudományi Intézete, 1999. 25–51. 38, 50.
  • Tari Lujza: Népi fúvóshangszer-hatások Kodály Zoltán műveiben. In: Népzenei tanulmányok. Szerkesztette Pozsony Ferenc. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 1999. 76–103. 76, 102.