Pávai István honlapja

2014-15 OT-1 Magyar népzene szóbeli vizsga

Tematika

 • Magyar népzenei dialektusok (általában)
 • Erdély, mint népzenei dialektusterület (általában)
 • Moldva, Székelyföld, Gyimes, Bukovina (részletesen)

Bibliogárfia

 • Jagamas János: Adatok a romániai magyar népzenei dialektusok kérdéséhez
  • A bevezető általános rész és a Moldvára, Gyimesre, Székelyföldre vonatkozó részletek
 • Magyar Népzenei Antológiából (digitális összkiadás, DVD-ROM, 2012):
  • Pávai István: A népi tánczene kistáji tagolódása Erdélyben
   • általános rész (A-G)
   • Moldva, Székelyföld, Gyimes, Bukovina
 • Pávai István: A magyar népzene moldvai dialektusa, In: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005.
 • Vargyas Lajos: A magyar népzene dialektusterületei (Magyar Néprajz 6. kötete)
  • IV. Erdély fejezetből az alábbi részek:

   • IV/3  Székelyföld

   • Iv/4 Bukovina

  • V. Gyimes és Moldva fejezet egészében