Pávai István honlapja

(2) Második bővített, térképpel kiegészített újraközlés:

Erdély a magyar néprajz-, népzene- és néptánckutatás tájszemléletében

Zenetudományi Dolgozatok 2004–2005. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 2006. 193–216.

 

(1) Első közlés:

Az erdélyi nagytáj a néprajz-, népzene- és néptánckutatás szemléletében

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára

Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2005. 15–47.

Teljes szöveg - Recenzió


Hivatkozások

2011

  • Borsos Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája I–II. MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2011. I: 416, 451, 456, 463, 473, 475, 478–479, 481.

2010

  • Pávai Réka: A moldvai magyar népzene és néptánc korai forrásai. In: Hagyomány és korszrűség a néptánckutatásban. Pesovár Ernő emlékezete. Szerkesztette: Felföldi László – Müller Anita. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 2010. 231–247: (2) 238.

2009

  • Barabás László: Akiket fog a figura. Farsangi dramtikus szokások, népi színjátékok Marosszéken. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2009: 38, 660.

2005

  • Misi Gábor: Az erdélyi improvizatív férfitáncok formális elemzéséről. MTA ZTI Akt.1653,
    Budapest, 2005,